fbpx

Swisslion će graditi moderan vinogradski kompleks na Vršačkom bregu – U planu akva park za 2.600 posetilaca, vinski dvorac, sportski tereni, “zelene” vile…

Swisslion će graditi moderan vinogradski kompleks na Vršačkom bregu – U planu akva park za 2.600 posetilaca, vinski dvorac, sportski tereni, “zelene” vile…

Danilo Uzelac

Gradska uprava Grada Vršca stavila je na rani javni uvid Plan detaljne regulacije vinogradskog kompleksa na Vršačkom bregu.

Investitor plana koji je izradio Zavod za urbanizam Vojvodine je kompanija Swisslion doo Beograd.

Cilj je, kako se navodi, promovisanje predela “Vršačke planine”, kroz različite vidove turističke ponude, od vinskog i sporsko-rekreativnog, preko kulturno-manifestacionog do ekološkog i lovnog turizma.

Plan obuhvata 37,08 hektara koji pripadaju investitoru.

Pored postojećih plantaža vinove loze, na površini od oko 24,21 ha predviđena je gradnja akva parka, otvorenih i zatvorenih sportskih igrališta, zatim, svojevrsnog eko rizorta, sa “zelenim” vilama i apartmanima, kao i reperezentativnog dvorca za vinske manifestacije.

U zoni akva parka planira se izgradnja više otvorenih bazena okvirne površine vodenog ogledala 2600 m2, ugostiteljskih i pratećih, kao i površina za odmor, igru i sunčanje. Planirani kapacitet akva parka je 2.600 posetilaca.

Zona sporta i rekreacije podrazumeva izgradnju zatvorenog olimpijskog bazena i multifunkcionalne sportske sale, otvorenih teniskih, košarkaških i odbojkaških terena, wellnes i spa centara, kafića, sauna, teretana…, na površini od 7.500 m2.

Spotski kompleks će imati i deo za rekreativne aktivnosti kao što su pešačenje, vožnja biciklom, jahanje i šetnje u prirodi. U tu svrhu se planira uređenje biciklističkih i trim staza.

U zoni eko-turističkog kompleksa planira se gradnja vila i apartmana tipa ekološke ili tzv. “zelene kuće” na 6.000 m2, sa 100 ležaja.

Ilustracija (Foto: canadastock/shutterstock.com)

Posebnu zonu predstavlja dvorac. Kako je navedeno, ova zona bi imala vodeću ulogu u promociji vinskog turizma Vršačkih planina.

Zamišljen je kao poseban kompleks značajnog gabarita i visine, sa pristupnim putem na opštinski put broj 102, u kom bi se odvijale različite manifestacije i pružale usluge najvišeg kvaliteta.

U zoni rezidencijalnog stanovanja već se nalazi stambeni objekat sa bazenom koji je vlasnik izgradio na mestu manjeg prizemnog objekta iz ranijeg perioda i on se ovim planom zadržava, a u kontaktnom delu sa građevinskim područjem Vršca formirala bi se još jedna manja lokacija rezidencijalnog stanovanja.

Najzad, u okviru zone zelenila za odmor i rekreaciju planirane su i pejzažno uređene površine u tzv. ležernom stilu. Takođe, planom je predviđeno i formiranje park-šume za odmor i rekreaciju na površini od oko 10,22 ha, koje će činiti šumsko zemljište.

Čitav ovaj kompleks bi okruživale staze za rekreaciju i putevi do različitih sadržaja kompleksa.

U okviru površina javne namene zadržava se koridor opštinskog puta br.102, dok se za opštinski put br. 111 definiše nova regulacija pristupnog puta ka Vršačkim planinama.

Dodaje se i da će poljoprivredno zemljište imati najveći udeo u obuhvatu, a jednim delom će ga činiti vinogradarsko-voćarska zona, pod plantažama vinove loze i voća.

Izvor ekapija.com, Autor : B. Petrović

Nove ponude

HOTEL ROYAL MOUNTAIN – OSTANI 7 NOĆI PLATI SAMO 6

HOTEL OPLENAC – ROMANTIČNI ODMOR NA OPLENCU

HOTEL & SPA IDILA ZLATIBOR – VIKEND PONUDA JUN + SPA

HOTEL SLATINA VRNJAČKA BANJA – MINI LETNJI ODMOR

HOTEL INDUSTRIAL KRAGUJEVAC – ROMANTIČNI PAKET

Go to Top